همه مراجع: معتکف نمى‏تواند براى شرکت در راهپیمایى از مسجد خارج شود.[۱] مگر این‏که به جهت اهمیت در موقعیت‏هاى خاص ضرورت شرعى یا عقلى یا عرفى باشد و براى انتخابات مى‏توان صندوق رأى را به مسجد آورد.

  تبصره. اگر خروج از مسجد را به قدرى طول دهد که صورت اعتکاف محو شود، اعتکاف صحیح نیست.

 

 

پی نوشت


[۱] – مکارم، سایت، احکام اعتکاف، س ۱۵؛ نورى، استفتاآت، ج ۲، س ۲۸۶؛ صافى، سایت، بخش اعتکاف.