سوال ۱ – قرآن کریم در وصف خود می فرماید : و انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء (نحل : ۸۹)
و این کتاب را که روشنگر هر چیز است ، بر تو نازل کردیم .
پس چرا ما بسیاری از مطالب را در قرآن نمی بینیم ؟
 همه چیز در قرآن وجود دارد ولی ما نمی دانیم ، ندانستن دلیل نبودن نیست .

سوال ۲-  مثلا چه چیز را می بینیم و نمی فهمیم ؟
در صورتی گفته می شود : (مثلا چه چیز) ، که بخواهیم برای چیزهایی که می بینیم و می فهمیم مثال بزنیم ، ولی در اینجا برای چیزهایی که نمی بینیم و نمی فهمیم نیاز به مثال داریم .


سوال ۳-  آیا قرآن که (تبیانا لکل شی ء)(۱۴۱) : (بیانگر هر چیز) است ، برای همه این گونه است ؟
غیر از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم که خداوند متعال به ایشان تعلیم نموده ، برای بقیه رمز است ، مخصوصا علومی که متکی به آراء باشد ، اگر انسان از معنایی خوشش بیاید و بدون دلیل روشن آن را بر آیه ای تطبیق کند جایز نیست و تفسیر به راءی است .

 

منبع: ۶۶۵ پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره؛ نشر نهاوندی؛ مؤلف: محمدحسین رخ‌شاد