در ابتدای حضور در خدمت شیخ سالکین راه خدا و پیشوای اهل مراقبه: حضرت آخوند ملا حسینقلی همدانی (قدس) از ایشان لطف خاصّی ندیدم و دریافتم که ایشان عنایتی به بنده ندارند

روزی به ایشان عرض کردم: آقا بنده به امید استفاده از محضر شما آمده‌ام عنایتی به ما بفرمایید!

آخوند ملا حسینقلی فرمود: «تو که آدم بشو نیستی. می‌بینم چون وارد مجلس می‌شوی، نقطه‌ی خاصّی را در نظر می‌گیری و به طرف آن حرکت می‌کنی!» منظور ایشان این بوده که میل به صدرنشینی دارید و در مجالس به طرف بالای مجلس حرکت می‌کنید.

(مرحوم میرزا جواد آقا فرمود:) از آن به بعد تا پایان عمر، پای من به بالای مجلسی نرسید![۱]

منبع: کتاب به سوی دوست،  ص ۲۰۰


[۱]– این مطلب را در کتاب: «دو عارف سالک» از آیت الله خاج شیخ عبّاس طهرانی که از شاگردان مرحوم ملکی بوده‌اند نقل نموده است.