انسان خیلی چیزها را در دنیا دوست دارد و چاره‌ای هم نیست؛ ولی هنر این است که به همه‌ی آن محبّت‌های دیگر نیز رنگ الهی بزنی و آن‌ها نیز برای خدا باشد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۷