رفقا، هر روز صبح وقتی که درب دکان را می‌گشایید، اگر روزی‌رسان را دکان بدانید، که نعوذ بالله کافر می‌شوید!

اگر هم دکان را مؤثّر بدانید و هم خداوند را، پس خدای ناکرده مشرک می‌شوید! لذا موحّد واقعی کسی است که رزّاق را تنها خداوند بداند و لاغیر؛ و بر حسب وظیفه و به نیّت خدمت به خلق خدا، درب دکان را بگشاید.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۴