ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi(7)-13960717-MasjedKani-Thaqalain-Ir

هفتمین شب سخنرانی دهه دوم محرم ۱۳۹۶ – مسجد کنی

آیت الله صدیقی؛ 17 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi(6)-13960716-MasjedKani-Thaqalain-Ir

ششمین شب سخنرانی دهه دوم محرم ۱۳۹۶ – مسجد کنی

آیت الله صدیقی؛ 16 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi(5)-13960715-MasjedKani-Thaqalain-Ir

پنجمین شب سخنرانی دهه دوم محرم ۱۳۹۶ – مسجد کنی

آیت الله صدیقی؛ 15 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi(4)-13960714-MasjedKani-Thaqalain-Ir

چهارمین شب سخنرانی دهه دوم محرم ۱۳۹۶ – مسجد کنی

آیت الله صدیقی؛ 14 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960713-MasjedKani

سومین شب سخنرانی دهه دوم محرم ۱۳۹۶ – مسجد کنی

آیت الله صدیقی؛ 13 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960712-MasjedKani

دومین شب سخنرانی دهه دوم محرم ۱۳۹۶ – مسجد کنی

آیت الله صدیقی؛ 12 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi(1)-13960711-MasjedKani-Thaqalain_Ir

اولین شب سخنرانی دهه دوم محرم ۱۳۹۶ – مسجد کنی

آیت الله صدیقی؛ 11 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960709-MasjedEmamBazar

سخنرانی روز عاشورای حسینی محرم ۱۳۹۶ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 09 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960709-Hoze(Ashora)-Thaqalain-Ir

سخرانی عصر عاشورای حسینی محرم ۱۳۹۶ ـ حوزه علمیه امام خمینی(ره)

آیت الله صدیقی؛ 09 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960708-Hoze(Tasooa)

سخرانی عصر تاسوعای حسینی محرم ۱۳۹۶ ـ حوزه علمیه امام خمینی(ره)

آیت الله صدیقی؛ 08 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960708-MasjedEmamBazar

سخنرانی روز تاسوعای حسینی محرم ۱۳۹۶ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 08 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960706-MasjedEmamBazar

سخنرانی روز هفتم محرم ۱۳۹۶ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 06 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960705-MasjedEmamBazar

سخنرانی روز ششم محرم ۱۳۹۶ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 05 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960704-MasjedEmamBazar

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۳۹۶ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 04 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 1712345...10...قبلی »