ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-307-ThaqalainSite

مدارا کردن با فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

مدارا کردن با فرزند باید چگونه باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-306-ThaqalainSite

عدم تمرکز در دختران نوجوان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دختر دوازده ساله ای دارم که هر چیزی را باید چند بار تکرار کنیم تا آن را انجام دهد؛ به عنوان مثال در مورد مرتّب ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-305-ThaqalainSite

عدم تمرکز نوجوانان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دلیل عدم تمرکز نوجوانان چیست؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-304-ThaqalainSite

برخورد با نوجوانی که فیلم غیر اخلاقی می بیند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه با نوجوانی که فیلم های غیر اخلاقی می بیند، برخورد کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-303-ThaqalainSite

فیلم های غیراخلاقی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چه کاری انجام دهیم تا نوجوانان در معرض فیلم های غیر اخلاقی قرار نگیرند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-302-ThaqalainSite

مدگرایی در خانواده مذهبی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با نوجوانی که در یک خانواده‌ی مذهبی به مد و گوش دادن به ترانه های حرام گرایش پیدا کرده است؛ چگونه باید رفتار کرد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-301-ThaqalainSite

مسئولیت دادن به فرزندان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پدر و مادر چگونه باید وظایف را به فرزندانشان محوّل کنند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-300-ThaqalainSite

رقابت در فوتبال

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

امروزه فوتبال در میان جوانان ما دارای یک جذّابیت کاذب است و گاهی دیده می‌شود که بچّه‌ها در میان بازی به هم دیگر طعنه می‌زنند ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-299-ThaqalainSite

دختر نوجوان دین گریز

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با دختر هفده ساله ای که دین گریز و دین ستیز است و حاضر نیست درباره‌ی مسائل دینی کوچکترین حرفی را بشنود؛ چگونه برخورد کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-298-ThaqalainSite

ارتباط پسر با دختری از فامیل

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر 16 ساله‌ای‌ دارم که با یکی از دخترهای فامیل در ارتباط است. چگونه باید با این موضوع برخورد کنم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-007-ThaqalainSite

دلایل عصبی شدن انسان ها

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دلایل عصبی شدن انسان ها چیست؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-012-ThaqalainSite

پیام تربیتی نماز روز عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پیام تربیتی نماز روز عاشورا را بیان بفرمایید؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-013-ThaqalainSite

نتیجه نماز ظهر عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

نماز ظهر عاشورا چه نتیجه داشت؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-014-ThaqalainSite

تربیت فرزندان مانند اصحاب امام حسین علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه می توانیم فرزندان خود را مانند اصحاب امام حسین علیه السلام تربیت کنیم؟ ...

صفحه 1 از 8012345...102030...قبلی »