ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-200-ThaqalainSite

دزدی کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر 11 ساله ای دارم که هم از خانه و هم از مدرسه، از وسایل هم کلاسی‌های خود دزدی می‌کند؛ حتّی در خانه از جیب ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-199-ThaqalainSite

دست درازی به اموال دیگران

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر هفت ساله‌ا‌ی دارم که تمام نیازهایش را به صورت متعادل برطرف می‌‎کنیم؛ امّا وقتی در مدرسه از پاک‌کن دوستش خوشش بیا‌ید، آن را ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-198-ThaqalainSite

پوچ گرایی فرزندان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من اشتباه بزرگی نسبت به پسر سیزده ساله‌ی خود انجام دادم و آن این است که راجع به مرگ و زندگی و جهان آخرت، بهشت ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-197-ThaqalainSite

توانایی “نه گفتن”

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چه کنیم که فرزند ما توانایی "نه گفتن" را داشته باشد ؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-197-ThaqalainSite

استفاده از دفترهای سال قبل برای صرفه جویی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا خوب است که از فرزندمان بخواهیم برای رعایت صرفه جویی و پرهیز از اسراف، از دفترهایی که از سال قبل مانده است، در سال ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-196-ThaqalainSite

رفتن به مجالس مذهبی در ایام امتحانات

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر چهارده ساله‌ای دارم که در ایّام امتحانات به مجالس مذهبی می‌رود؛ آیا می‌توانم او را از این کار منع کنم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-195-ThaqalainSite

خواهر و برادری که با هم ناسازگارند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر 8 ساله‌ای دارم که با خواهر 3 ساله‌ی خود ناسازگار است و مدام با هم دعوا می‌کنند؛ چگونه رفتار کنم که رابطه‌ی آن‌ها با ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-194-ThaqalainSite

دعوای بیش از حد کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من سه فرزند دارم که به ترتیب 13 ساله، 10 ساله و 5 ساله هستند. آن‌ها خیلی با هم دعوا و می‌کنند. بعضی مواقع از ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-193-ThaqalainSite

قضاوت پدر و مادر در مورد اختلاف فرزندانشان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

اگر پدر و مادر مجبور شدند که در مورد اختلاف فرزندانشان قضاوت کنند، به چه نکاتی باید توجّه داشته باشند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-192-ThaqalainSite

دعوای کودکان با یکدیگر

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من دو دختر ده ساله و هشت ساله دارم که بعضی مواقع همبازی خوبی برای یکدیگر هستند، ولی گاهی اوقات سر برخی از وسایل با ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-191-ThaqalainSite

دختر ۶ ساله‌ای که دچار وسواس فکری شده است

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دختر شش ساله‌ای دارم که دچار وسواس فکری شده است و در مورد خدا و امامان حرف‌هایی می‌زند که من تعجب می‌کنم؛ مثلاً اگر در ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-190-ThaqalainSite

پسر ۸ ساله وسواسی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر هشت ساله من خیلی وسواس دارد؛ به طوری که بدون دلیل مدام دست‌های خود را می‌شوید و از این قبیل رفتارهای وسواس گونه انجام ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-189-ThaqalainSite

دختر ۶ ساله ای که دچار وسواس شده است

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با دختر شش ساله ام که دچار وسواس شده است و می‌خواهد مدام رواندازش را صاف و تمیز کند؛ چگونه رفتار کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-188-ThaqalainSite

تأثیر وراثت در وسواسی شدن افراد

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا وراثت، در وسواسی شدن افراد تاثیر می‌گذارد؟ ...

صفحه 1 از 7212345...102030...قبلی »