ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-202-ThaqalainSite

اختلاف نظر مراجع

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

علت اختلاف نظر مراجع تقليد، در اعلام اول ماه رمضان و عيد فطر چيست؟ آيا در گذشته اين اختلاف بوده است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-201-ThaqalainSite

رؤیت هلال

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

راه‌هاى ثبوت اول ماه را به طور مختصر بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-200-ThaqalainSite

روزه مستحبى و جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا انسان جنب، مى‌تواند بعد از اذان صبح غسل كند و روزه مستحبى بگيرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-199-ThaqalainSite

نذر روزه بدون اجازه شوهر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر زن بدون اجازه شوهر نذر كند روزه بگيرد ؛ آيا روزه‌اش صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-198-ThaqalainSite

ساقط شدن از نذر روزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

hگر شخص نذر كند كه در روز معين روزه بگيرد و در آن روز مبتلا به مرضى شود كه روزه براى آن ضرر داشته باشد ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-197-ThaqalainSite

روزه نذرى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

كسى كه قضاى روزه ماه رمضان بدهكار است، آيا مى‌تواند روزه نذر كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-196-ThaqalainSite

اجازه شوهر در روزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا براى گرفتن روزه هاى مستحبى، اجازه شوهر لازم است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-195-ThaqalainSite

خوردن روزه مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا جايز است، روزه مستحبى را باطل كنيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-194-ThaqalainSite

روزه مستحبى مسافر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا مسافر مى‌تواند روزه مستحبى بگيرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-193-ThaqalainSite

روزه قضا و روزه مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا مى‌شود روزه قضا و روزه مستحبى را با هم در يك روز نيت كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-13-ThaqalainSite

روزه مستحبى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

آيا شخصى كه احتمال مى‌دهد روزه قضا دارد مى‌تواند روزه مستحبى بگيرد و اگر براى روزه مستحبى مانند اعتكاف نذر كند چطور؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-04-ThaqalainSite

روزه خوارى سهوى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر انسان، در روزه واجب، سهواً چيزى بخورد و به خيال اين كه روزه اش باطل شده است، افطار كند، آيا غير از قضا كفّاره ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-192-ThaqalainSite

جاهل به کفاره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

شخصى روزه ماه رمضان يا قضاى آن را (بعد از ظهر) عمداً خورده است و نمى‌دانسته كفاره دارد، وظيفه‌اش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-191-ThaqalainSite

روزه‌خوارى هنگام بلوغ

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

روزه‌هايى كه در اوايل سن تكليف به جا نياورده‌ام، علاوه بر قضا كفّاره هم دارد؟ ...

صفحه 5 از 19« بعدی...34567...10...قبلی »