ثقلین
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-03

شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام – مؤمن واقعی

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-04

صلح بین مردم و مسئله دروغ گفتن

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-05

کارهای حرام

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-06

کوچک شمردن گناه

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-02

روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد بهره ایمان

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-01

حدیثی در باره اهمیت همسایه

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-18

حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-17

حدیثی از امام صادق علیه السلام در مورد شیعه

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-16

توبه

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-15

ترس از خداوند

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-14

اعمال ماه ذی القعده

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-13

ازدواج حضرت زهرا علیهم السلام

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-12

احکام شرعی

سخنرانی آیت اللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mojtahedi-ThaqalainSite-11

احکام شرعی نماز

سخنرانی آیتاللّه مجتهدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 1312345...10...قبلی »