ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1099-Thaqalain-IR

منظور از سجده کردن نجم و شجر در آیه:«و النجم و الشجر یسجدان»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از سجده کردن نجم و شجر در آیه: "و النجم و الشجر یسجدان"، چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-719-Thaqalain-IR

نام اولین فرشته‌ ای که بر حضرت آدم(علیه السّلام) سجده کرد

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

اولین فرشته‌ ای که بر حضرت آدم(ع) سجده کرد، چه نام داشت؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-562-Thaqalain-IR

اشاره به رکوع در برخی آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در برخی آیات قرآن اشاره به رکوع شده است بدون آنکه از سجده سخنی به میان آید؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-404-Thaqalain-IR

سجده کردن فرشتگان بر حوا (علیه السّلام)

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا فرشتگان بر حوا(ع) هم سجده کردند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-109-Thaqalain-IR

سجده‌‌های واجب و مستحب قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

سجده‌‌های واجب و مستحب قرآن، چگونه و توسط چه کسانی تعیین شده است؟ ...

TasvirShakhes-WTANFG-001-ThaqalainSite

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت، با نظر به آیه «وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَی الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً…»

مقاله ای از یزدان محمدی و قادر حیدری فسائی

یکی از اقسام توحید، توحید عبادی است. به این معنا که هیچ کس جز خداوند متعال سزاوار عبادت نیست. وهابیت با توجه نکردن به مقومات ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-026-ThaqalainSite

سجده بر تربت امام حسین علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

فلسفه سجده بر تربت سیدالشهدا(علیه السلام) چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-138-ThaqalainSite

سجده سهو

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

دستور سجده سهو را بیان دارید؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-123-ThaqalainSite

زخم پیشانى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

وسط پیشانى جوش زده، در سجده خونى مى شود، چگونه سجده كنیم؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-122-ThaqalainSite

مهر نماز

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

سجده بر مهر چرك دار چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-121-ThaqalainSite

موانع سجده

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر هنگام گذاشتن پیشانى روى مهر، قسمتى از موى سر یا چادر بین پیشانى و مهر حایل شود، وظیفه چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-120-ThaqalainSite

نجاست مهر

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر مهر نماز و یا محل سجده نجس باشد، نماز بر آن صحیح است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-114-ThaqalainSite

پوشش پا

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا پوشاندن كف پا هنگام سجده كردن واجب است؟ ...

TasvirShakhes-EmamAli-ESQ-28-ThaqalainSite

سجده کردن عایشه بعد از شهادت امام علی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امیرالمؤمنین علیه السلام

آیا درسته که عایشه بعد از شنیدن خبر شهادت حضرت علی سجده شکر به جا آورد؟ ...

صفحه 1 از 3123