ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

فرزند بزرگ علی و فاطمه است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

فرزند بزرگ علی و فاطمه استبر عرش خدای ذوالمنن قائمه استاز هر چه که خوبی‌ست بوَد خوبتر اونامش حَسن است و حُسن را خاتمه است شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای چهره دلگشای تو جان بهشت

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای چهره دل‌گشای تو جان بهشتوی موی دلاویز تو ریحان بهشتدر باغ جنان محور عشّاق توییای سیّد و سرور جوانان بهشت شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در خانه غریب آشنا بود حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مژگان محمدی تل سرخی

در خانه غریب آشنا بود حسنلب تشنه ی یک جرعه وفا بود حسنآن شب که تمام زهر را می نوشیدهفتاد و دو بار کربلا بود ...

TasvirShakhesEmamHasan

زخم جگر تو بس که کاری شده است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: هادی ملک پور

زخم جگر تو بس که کاری شده استچشمان من از غصه بهاری شده استخونی که ز داغ کوچه بر دل کردی!از گوشه ی لبهای تو ...

TasvirShakhesEmamHasan

زان طرفه مرامی که حسن پیشه گرفت

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

زان طرفه مرامی که حسن پیشه گرفتبر قطع وجود اجنبی تیشه گرفتپیداست که نخل نهضت کرببلااز صلح مقدس حسن ریشه گرفت شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مهر حسن و حسین دین است مرا

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

مهر حسن و حسین دین است مراخاک در این دو نور عین است مرابا عشق دو آقای شباب الجنّهامید دو بین الحرمین است مرا شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای بر کرمت چشم کریمان روشن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای بر کرمت چشم کریمان روشنبا دست تهی سوی تو رو کردم منشایسته بود چون که تهی دستان رادر پیش کریم دست خالی رفتن شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

من آینه ی کرامت پنج تنم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

من آینه‌ی کرامت پنج تنممن صاحب سُفره‌ی مدینه حَسَنممجموعه‌ی اهل بیت، نورند ولینوری که کریم اهل بیت است مَنم شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مستوره ی حلم حی سر مد حسن است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس محمدی (آزرده)

مستوره ی حلم حی سر مد حسن استرخشان در گنجینه ی احمد حسن استآرام دل فاطمه و جان علیزیبا گل گلزار محمد، حسن است شاعر: عباس ...

TasvirShakhesEmamHasan

فریاد اگرچه در تو پنهان بودست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مصطفي محدثي خراساني

فریاد اگرچه در تو پنهان بودستخورشید تکلمت فروزان بودستصلح تو برای نهضت عاشوراآرامش پیش پای طوفان بودست شاعر: مصطفی محدثی خراسانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

نه گرد توو نه گرد من می چرخد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود سنجری

نه گرد توو نه گرد من می چرخدعالم به مدارپنج تن می چرخددیری است تمام ذره های ملکوتپروانه صفت دور حسن می چرخد شاعر: محمود سنجری ...

TasvirShakhesEmamHasan

در عشق چرا به جان و تن فکر کنیم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود سنجری

در عشق چرا به جان و تن فکر کنیمتا اوست چرا به خویشتن فکر کنیمگل کرد حماسه ی حسینی تا مایک لحظه به غربت حسن ...

TasvirShakhesEmamHasan

پیش تو اگرچه صبراز پاافتاد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین دارند

پیش تو اگرچه صبراز پاافتادباشیعه بگوکه تشت پیش تونهاد؟صلح تواگرچه تلخ اما یک روزدر قامت لاله گون قاسم گل داد شاعر: حسین دارند ...

TasvirShakhesEmamHasan

بغض تو شهاب آسمان پیما شد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین دارند

بغض تو شهاب آسمان پیما شدموجی شد و سر به خون زد و دریا شدصبر تو کنار خشم خونرگ حسین(ع)شمشیر دو دم به روز عاشورا ...

صفحه 9 از 18« بعدی...7891011...قبلی »