ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

ای لیله ی قدر آیتی از مویت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای لیله ی قدر آیتی از مویتباشد که فتد به دست ما گیسویتاز یمن طلوع ماه روی تو حسنشد ماه خدا دو نیمه چون ابرویت شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

در کون و مکان سرور و عیش و طرب است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس محمدی (آزرده)

در کون و مکان سرور و عیش و طرب استچون جشن خدای علم و حلم و ادب است«آزرده» مباش، عیدی از او بطلبگر عیدی خود ...

TasvirShakhesEmamHasan

در روزه اگر مرد و زن افطار کنند

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: جواد هاشمی (تربت)

در روزه اگر مرد و زن افطار کنندبا آب، رطب یا لبن افطار کنندامشب علی و فاطمه و پیغمبربا بوسه ز  روی  حسن  افطار  کنند شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

مژده ای دل کز سرشب، صبح سر بر می زند

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: قادر طهماسبی (فرید)

مژده ای دل کز سرشب،صبح سر بر می زندپنجه خورشید امشب حلقه بر در می زندازتبار گل ،گل سرخی شکوفا می شودباز خورشیدی زخورشید دگر ...

TasvirShakhesEmamHasan

به زهر خورده ی زهرا که شبل شیر خداست (یک بند از ترکیب بند)

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: خواجوی کرمانی

به زهر خورده ی زهرا که شبل شیر خداستهمای سدره وطاووس گلشن  خضراستزماه طلعت او بود چشم دین روشنبه سرو قامت اوگشته کار ایمان راستاز ...

TasvirShakhesEmamHasan

آمد غروب و باز دل تنگ من گرفت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین منزوی

آمد غروب و باز دل تنگ من گرفتهمچون دل غریب برای وطن گرفت در جستجوی جوهر آن حُسن گمشدهاز بام و در دوباره سراغ حسن ...

TasvirShakhesEmamHasan

جگر پاره شده مرهم بی یاور ها

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: یحیی نژاد سلامتی

جگر پاره شده مرهم بی یاور هادرد و غم، زخم زده بر جگر مادر هااین چه رسمی ست که یک عده پرستوی غریببنشینند درون قفس ...

TasvirShakhesEmamHasan

روزی که خورشید از قیامت در طپش بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام آبادی (یتیم)

روزی که خورشید از قیامت در طپش بودروزی که چرخ از هول محشر در کشش بودروزی که هستی جامه‌ی وحشت به بر داشتروزی که خورشید ...

TasvirShakhesEmamHasan

رسانده است به لبهای شیعیان، جــانها

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام آبادی (یتیم)

رسانده است به لبهای شیعیان، جــان‌هاتنی که دوخته شد بر کــفن، ز پیکان هاگهی ز بارش اشک و گهی ز بـارش تیرسفینه ای است گـــرفتار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای از رخت گشـــاد ره چـــاره های من

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام آبادی (یتیم)

ای از رخت گشـــاد ره چـــاره های منهم خـــــاطرات بالــش گهواره های منهر زهر داد خــــصم به من چاره جستمشاین بــــــار بسته راه همه چاره ...

TasvirShakhesEmamHasan

خواست بنا را به سوختن بگذارد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرتضی حیدری آل کثیر

خواست بنا را به سوختن بگذاردشمع تنت را به انجمن بگذاردحُسن تو را خواست، بیشتر کند آنگاهنام تو را چون خودش « حسن» بگذاردخواست، ببیند ...

TasvirShakhesEmamHasan

زن با پیاله آمد و با عشوه گفت:

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

زن با پیاله آمد و با عشوه گفت:«راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست»یک جرعه ریخت توی پیاله به مرد داد:‌جز نوش کردن از ...

TasvirShakhesEmamHasan

…ناگهان رویش گل های کبود از بدنت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

…ناگهان رویش گل های کبود از بدنتتند بادی و سپس نوبت پرپر شدنتآسمان ـ آبی محضی ـ ست به شکل رویت کهکشان گمشده در سایه ی ...

TasvirShakhesEmamHasan

خدا کند که دروغی بزرگ باشد این

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رضا جعفری

خدا کند که دروغی بزرگ باشد اینمن اعتماد ندارم به حرف طالع بیننشسته اند کمان های بیوه آمادهگرفته اند کمین تیر های چله نشیندوباره کوچه ...

صفحه 11 از 18« بعدی...910111213...قبلی »