ثقلین
TasvirShakhes-Sedighi-13980131-Etekaf_Thaqalain_IR

سخنرانی آیت الله صدیقی در مراسم اعتکاف شعبان ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 31 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970113- Etekaf-Thaqalain_IR

مراسم اعتکاف ۹۷ – مسجد دانشگاه تهران – جلسه دوم

آیت الله صدیقی؛ 13 فروردین 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970111- Etekaf-Thaqalain_IR

مراسم اعتکاف ۹۷ – مسجد دانشگاه تهران – جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ 11 فروردین 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960123- Etekaf-Thaqalain_IR

مراسم اعتکاف ۹۶ – مسجد دانشگاه تهران – جلسه دوم

آیت الله صدیقی؛ 23 فروردین 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960122- Etekaf-Thaqalain_IR

مراسم اعتکاف ۹۶ – مسجد دانشگاه تهران – جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ 22 فروردین 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-092-ThaqalainSite

اجازه اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا زن براى رفتن به اعتكاف، نياز به اجازه شوهر دارد؟ اگر بدون اجازه برود، آيا اعتكافش صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-084-ThaqalainSite

خارج شدن از اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى به جهت ندانستن مسئله از اعتكاف خارج شود، آيا اعتكافش باطل مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-083-ThaqalainSite

جهل به احکام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى از روى فراموشى از اعتكاف خارج شود، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-082-ThaqalainSite

قضاى نذر اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كسى كه نذر كرده اعتكاف به جا آورد، آن گاه با گذشت يك روز از اعتكافش آن را به جهتى باطل كند، آيا قضاى آن ...

TasvirShakhes-Etekaf-081-ThaqalainSite

قضاى اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

چنانچه اعتكاف مستحبى را به جهتى به هم بزند، آيا قضاى آن واجب مى‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-080-ThaqalainSite

اعتکاف مستحبی و کفاره ی آن

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در صورتى كه شخص در روز سوم اعتكاف مستحبى، مريض شود و يا اضطرارى پيش آيد، مى ‏تواند اعتكاف را به هم زند؟ آيا در ...

TasvirShakhes-Etekaf-079-ThaqalainSite

مبطلات پنج گانه اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر هر يك از مبطلات پنج‏ گانه اعتكاف در روز سوم انجام شود، كفاره دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-078-ThaqalainSite

مقدار کفاره اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كفاره اعتكاف چه‏ قدر است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-077-ThaqalainSite

کفاره اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در چه مواردى بطلان اعتكاف موجب كفاره هم مى ‏شود؟ ...

صفحه 1 از 712345...قبلی »