ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-170-ThaqalainSite

تیمم با دست شکسته

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه وظيفه اش تيمم است، اگر به علت شكستگى يك دست نتواند آن را به پيشانى برساند، تكليف او چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-169-ThaqalainSite

دست کشیدن روی بینی در تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا در تيمم، روى خود بينى هم بايد دست كشيده شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-168-ThaqalainSite

روش تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا زدن دست بر روى زمين در تيمّم لازم است يا صرف تماس و گذاشتن كفايت مى كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-167-ThaqalainSite

جایگاه تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

در چه مواردى بايد تيمم كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-166-ThaqalainSite

فلسفه تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

فلسفه و فوايد تيمم چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-165-ThaqalainSite

معناى تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

معناى تيمم و كيفيت آن را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-164-ThaqalainSite

مجازات استمنا

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا استمنا حد و تعزير دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-163-ThaqalainSite

کفاره استمنا

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا استمنا كفاره دارد؟ كفاره آن چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-162-ThaqalainSite

استمنا و نماز و روزه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

شخصى كه به حرمت استمنا آگاهى نداشته و بدون غسل، نماز و روزه مى گرفته، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-155-ThaqalainSite

فکر شهوانى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا فكر ملاعبه، معاشقه و نزديكى با جنس مخالف گناه محسوب مى شود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-154-ThaqalainSite

جلوگیرى از خروج منى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

جلوگيرى از بيرون آمدن منى چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-153-ThaqalainSite

حرمت خودارضایى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا خودارضايى در صورتى كه به حد خروج منى نرسد، باز هم حرام است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-152-ThaqalainSite

استمناى بانوان

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا استمنا براى بانوان هم هست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-151-ThaqalainSite

نگاه به عکس و فیلم هاى مبتذل و خارج شدن رطوبت از انسان

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

گاهى با نگاه به عكس و فيلم هاى مبتذل بدون اينكه قصد استمنا داشته باشم؛ رطوبتى از من خارج مى شود؛ آيا استمناء محسوب مى شود؟ ...

صفحه 5 از 17« بعدی...34567...10...قبلی »