ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-198-ThaqalainSite

دست زدن شخص جنب یا حائض به اسمای جلاله

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا شخص جنب يا حائض، مى تواند بدون غسل به اسماى جلاله، دست بزند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-197-ThaqalainSite

اسماى جلاله لاتین

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

چنانچه اسامى متبركه مانند نام خدا، آيات قرآن و اسامى معصومين به زبان فارسى ولى با حروف لاتين(فينگليش) تايپ شود؛ آيا پس از پرينت مى توان ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-172-ThaqalainSite

اسماى جلاله

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-171-ThaqalainSite

مبطل تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه به جهت عذر به جاى غسل، تيمم كند و كارى كه وضو را باطل مى كند برايش پيش بيايد؛ تكليف او براى نمازهاى بعدى ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-167-ThaqalainSite

تیمم بدل از غسل جنابت و نماز

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا كسى كه براى جنابت، تيمم بدل از غسل كرده است، مى تواند نمازهاى بعدى را نيز با آن تيمم بخواند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-169-ThaqalainSite

نماز با تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

پس از بر طرف شدن عذر، آيا نمازهايى را كه با تيمم خوانده ايم، بايد دوباره قضا كنيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-170-ThaqalainSite

تیمم و جبیره

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر باندى كه بر روى زخم دست يا صورت بسته شده، بيشتر از معمول اطراف آن را گرفته باشد، تكليف وضو يا غسل او چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-166-ThaqalainSite

تیمم و مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا كسى كه وظيفه اش به جاى غسل تيمم بوده، مى تواند دست به قرآن بزند و يا به مسجد برود؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-090-ThaqalainSite

کم رویى در غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر شخص در جايى كه مهمان است جنب شود، آيا به جهت خجالت مى تواند به جاى غسل، تيمم كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-165-ThaqalainSite

تیمم و عروسى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

خانم هايى كه براى مجلس عروسى و مانند آن آرايش مى كنند؛ آيا جايز است به جاى وضو تيمم كنند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-101-ThaqalainSite

جنابت و دورى حمام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا به علت دور بودن حمام، مى توانيم به جاى غسل تيمم كنيم؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-102-ThaqalainSite

غسل با آب سرد

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر انسان جنب باشد؛ ولى آب گرم و مكان مناسب در دسترس نباشد، چه تكليفى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-103-ThaqalainSite

احتمال ضرر غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه احتمال مى دهد اگر غسل كند، بيماريش ديرتر بهبود مى يابد؛ آيا مى تواند به جاى غسل تيمم كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-185-ThaqalainSite

تیمم بیمار

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

بيمارى كه آب براى او ضرر ندارد؛ ولى انجام غسل برايش دشوار است، آيا مى تواند تيمم كند؟ ...

صفحه 3 از 1712345...10...قبلی »