ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-700

دلالت «حدیث غدیر»

بر ساحل عبقات

برگرفته از کتاب «مسند احمد بن حنبل» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-551

معنای «مولا»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تفسیرالقرآن» ج 2 ص 366 و 367 ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-152-Thaqalain-IR

اولو الامر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

«اولو الامر» چه افرادی هستند؟ آیا یک فرد غیر معصوم نیز می‌تواند ولی امر باشد؟ ...

TasvirShakhes-AyatollhGhomi

پاسخ به شبهه تناقض میان جمهوریت و مبنای ولایت فقیه

پاسخ آیت الله مؤمن به کتاب حکمت حکومت

نظریه وکالت حکیم از سوی شهروندان، محتوای کتابی به نام حکمت و حکومت می باشد که توسط جناب آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی نوشته ...