ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-273-Thaqalain-IR

اختصاص حق طلاق به مرد

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا آیه‌ ای در قرآن کریم وجود دارد که حق طلاق را به مرد اختصاص دهد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-393-ThaqalainSite

سرپرستی فرزند پس از متارکه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من مادر دو فرزند هستم که چند سال پیش از همسر سابق خود جدا شدم و سرپرستی بچّه ها را به عهده گرفتم؛ امّا هم ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-391-ThaqalainSite

تربیت فرزند بعد از متارکه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

بنده یک کودک دو ساله دارم و با همسر خود متارکه کردم. طبق قوانین کشوری تربیت بچّه‌ به مادر خود محوّل شده است؛ با توجّه ...

TasvirShakhes-Dokhtaran-Va-Niazha-068-ThaqalainSite

طلاق

پرسش و پاسخ پیرامون دختران و نیازهای پیش رو

دوران نامزدی همه اش به تلخی می‌‌‌گذرد. نامزدم قبلاً حرف طلاق را می‌‌‌زد؛ حالا بهانه جدیدش این است که مهریه ات زیاد است و توانایی ...

TasvirShakhes-HamsarDari-37-ThaqalainSite

پدر و مادر همسر

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

چگونه روابط خودم را با پدر خانم و مادر خانمم بهتر و صميمى تر كنم؟ ...

TasvirShakhes-HamsarDari-36-ThaqalainSite

انتظار پدر و مادر

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

ما اول زندگيمان است پدر و مادر همسرم اصرار دارند در خانه آنها زندگى كنيم، اما برايم سخت است. همسرم هم بين من و پدر ...

TasvirShakhes-HamsarDari-35-ThaqalainSite

وظایف پدر و مادر

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:علی احمد پناهی/پرسش وپاسخ دانشجوییدر نظام خانواده پدر و مادر چه نقشى مى تواند داشته باشد و ...

TasvirShakhes-HamsarDari-34-ThaqalainSite

نامگذارى فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

در برخى از كتاب ها مطالعه كردم كه نامگذارى فرزند در شخصيت او تأثير دارد؟ شما چه اسم هايى را پيشنهاد مى كنيد؟ ...

TasvirShakhes-HamsarDari-33-ThaqalainSite

تربیت فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

من در خانواده اى بزرگ شدم كه هيچ آزادى عملى نداشتم و پدر سخت گيرى داشتم؛ بنابراين نمى دانم در تربيت فرزند آينده خود چه ...

TasvirShakhes-HamsarDari-32-ThaqalainSite

عصبانیت همسر

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

شوهرم خيلى اخلاق تندى دارد و زود عصبانى مى شود، لذا محبتم نسبت به ايشان هر روز كمتر مى شود. لطفا كمكم كنيد تا بتوانم ...

TasvirShakhes-HamsarDari-31-ThaqalainSite

خانواده موفق

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

دوست دارم خانواده موفّقى داشته باشم، لطفاً راهنماييم كنيد كه چه نكاتى را بايد در زندگى مشترك با همسرم در نظر بگيرم؟ ...

TasvirShakhes-HamsarDari-30-ThaqalainSite

نشاط خانوادگى

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

من و همسرم در زندگى خود، گذشته خوبى را با يكديگر تجربه نكرديم، حال مى خواهيم جبران كنيم. از چه راهكارهايى مى توانيم براى ايجاد ...

TasvirShakhes-HamsarDari-29-ThaqalainSite

فاصله بچه دارى

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

فاصله زمانى بين فرزندان چند سال باشد، بهتر است؟ ...

TasvirShakhes-HamsarDari-28-ThaqalainSite

عوامل سلامتى جنین

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

ما بعد دو سالى كه از ازدواجمان مى گذرد تصميم گرفته ايم بچه دار شويم لطفا عوامل موثر در رشد بهينه جنين را بيان نماييد. ...

صفحه 1 از 41234