ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1058-Thaqalain_IR

آسیب های مهدویت

پرسش و پاسخ پیرامون مهدویت

چه چیزهایی مهدویت را تهدید می کند؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-443

صحیح بخاری و جهل نوآموزان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب « سلسلة الاحادیث الصحیحه» ج 6 ص 96 ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-32-ThaqalainSite

جهل به اعلمیت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر فردى پس از چند سال، متوجه شود مرجعش اعلم نبوده، آيا مى تواند به مرجع اعلم عدول كند؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-317

اذان ایرانی یا جهل عالم وهابی!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب اصول مذهب الشیعه ج 3 ص 1154 ...

TasvirShakhes-Etekaf-083-ThaqalainSite

جهل به احکام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى از روى فراموشى از اعتكاف خارج شود، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-WTNPP-189-ThaqalainSite

جهل عمر به احکام ارث در قضیه معروف به حماریّه

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

خلاصه این مطلب این است که زنی فوت نمود و شوهر و مادری بجای گذاشت. و دو برادر مادری و دو برادر پدری و مادری ...

TasvirShakhes-Payambar-ESQ-09-ThaqalainSite

جرایم و مفاسد اجتماعی

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

پیامبر اسلام(ص) در مقابله با جرایم و مفاسد اجتماعی چگونه برخورد می‌کردند؟ ...

36

جلسه دهم – عقل و جهل

پانزدهم مهرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...