ثقلین
TasvirShakhesshahiid30

راه بندان

شهید احمدعلی نیّری

در راه بازگشت از بهشت زهرا به مسجد امین الدوله بودیم، ترافیک شدیدی ایجاد شده بود. ماشین در راه بندان متوقف شد. احمد نگاهی به ...

TasvirShakhesshahiid29

معراج مؤمن

شهید احمدعلی نیّری

ما در محله‎ی چهار راه مولوی و سید اسماعیل تهران بودیم. شرایط محل بسیار روی بچّه‎ها تأثیر داشت. روحیه‎ی لات بازی و … اما عجیب ...

TasvirShakhesshahiid28

خواب دیدم

شهید احمدعلی نیّری

سوار یک ماشین شدیم. ما پشت ماشین نشسته بودیم و خودرو با سرعت حرکت می‎کرد. این ماشین هیچ حفاظی در اطراف خود نداشت. در سر ...

TasvirShakhesshahiid25

قنوت نماز

شهید احمدعلی نیّری

یک بار برنامه‎ی بسیج تا ساعت سه بامداد ادامه داشت. بعد احمد آهسته به شبستان مسجد رفت و مشغول نماز شب شد. من از دور ...

TasvirShakhesshahiid24

عنایت اهل بیت

شهید احمدعلی نیّری

در مسجد کنار احمد آقا نشسته بودم. درباره‎ی ارادت و توسلات به اهل بیت (علیها السّلام) صحبت می‎کردیم. احمد آقا گفت: این را که می‎گویم ...

TasvirShakhesshahiid23

ادب شهید

شهید احمدعلی نیّری

بیشترین و بارزترین صفت ایشان ادب و مهربانی و تواضع بود. هیچ کس از احمد آقا بی‎ادبی ندیده بود. احترام و تواضع و مهربانی ایشان ...

TasvirShakhesshahiiid22

ویژگی‎های ظاهری او

شهید احمدعلی نیّری

احمد آقا همیشه تمیز بود. کُت ساده و تمیز، محاسن و موهای کوتاه، چهره‎ای خندان و آرامش خاصی که انسان را به خدا نزدیک می‎کرد ...

TasvirShakhesshahiid32

روش زندگی

شهید احمدعلی نیّری

یکی از ویژگی‎های خاص ایشان احترام فوق العاده به پدر و مادرش بود. به‎طوری که هر بار مادرش وارد اتاق می‎شد ایشان حتماً به احترام ...

TasvirShakhesshahiid30

امتحان سخت

شهید احمدعلی نیّری

از همان دوران راهنمایی که درگیر مسائل انقلاب شدیم احساس کردم که از احمد خیلی فاصله گرفته‎ام! احساس می‎کردم که احمد خداوند را به گونه‎ای ...

TasvirShakhesshahiid29

نماز اول وقت

شهید احمدعلی نیّری

گفتند: چند دقیقه‎ی دیگه امتحان شروع میشه. صدای اذان از مسجد محل بلند شد. احمد آهسته حرکت کرد و رفت به سمت نمازخانه. دنبالش رفتم ...

TasvirShakhesshahiid28

هم‎بازی

شهید احمدعلی نیّری

از دوران دبستان تا دبیرستان با احمد علی هم کلاس بودیم. احمد بهترین دوست دوران نوجوانی من بود. با هم بازی می‎کردیم، مدرسه می‎رفتیم. با ...

TasvirShakhesshahiid25

محیط پرورشی

شهید احمدعلی نیّری

برای دوره‎ی راهنمایی، به دنبال مدرسه‎ای خوب برای احمد می‎گشتیم. آن زمان اوج فعالیت‎های ضد مذهبی رژیم پهلوی بود. پدر ما به خاطر یک مدرسه‎ی ...

TasvirShakhesshahiid24

آن روزها

شهید احمدعلی نیّری

تهران خیلی کوچک‎تر از حالا بود. مردم زندگی‎های ساده ولی باصفایی داشتند. به کم قانع بودند. امّا خیر و برکت از سر و روی زندگی‎هایشان ...

TasvirShakhesshahiiid22

تویی که نمی‎شناختمت

شهید احمدعلی نیّری

سوم اسفند سال ۱۳۶۴ بود. جمعیت که بیشتر آن‎ها از جوانان مسجد و شاگردان آیت الله حق‎شناس بودند، شدیداً گریه می‎کردند و طاقت از کف ...

صفحه 6 از 58« بعدی...45678...203040...قبلی »