ثقلین
TasvirShakhes-ostadkhani-payanname

ساختارشناسى کلامى مفهوم نبوت از دیدگاه شیعه، معتزله واشاعره تا قرن هفتم

برگزیده شدن مقاله استاد خانی در دومين جشنواره پژوهشى علامه شعرانى

برگزيده شدن پايان نامه جناب حجت الاسلام خانى استاد محترم مدرسه امام خمینی با عنوان "ساختارشناسى كلامى مفهوم نبوت از ديدگاه شيعه، معتزله واشاعره تا ...

TasvirShakhes-Khani-13950329-AdabiyateArab&ManabeNahvi-ThaqalainSite

ادبیات عرب و منابع نحوی – جلسه اول

استاد خانی؛ دوره تربیت مدرس زبان عربی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13950124-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۵

استاد خانی؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13950117-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۴

استاد خانی؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930714-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۳

استاد خانی؛ 06 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani03

اعراب القرآن ۱۲

استاد خانی؛ 22 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930714-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۱

استاد خانی؛ 15 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930924-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۰

استاد خانی؛ 24 / 09 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930903-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۹

استاد خانی؛ 03 / 09 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930819-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۸

استاد خانی؛ 19 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930812-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۷

استاد خانی؛ 12 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930805-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۶

استاد خانی؛ 05 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930721-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۵

استاد خانی؛ 21 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930714-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۴

استاد خانی؛ 14 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212