ثقلین
TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-63-Thaqalain_IR

تعریف عبادت نزد وهابیت (صالح بن فوزان)

مبانی فکری تکفیری ها

صالح بن فوزان در تعریف عبادت از تعریف ابن تیمیه تبعیت کرده است. هرچند تعریف دیگر را نیز اورده ، اما تعریف ابن تیمیه را ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-62-Thaqalain_IR

تعریف صحیح عبادت

مبانی فکری تکفیری ها

عزامی شافعی در کتاب فرقان القرآن به موضوع و جایگاه نیت در تعریف عبادت و عبادت بودن یک عمل دقت کرده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-61-Thaqalain_IR

تعریف صحیح عبادت نزد ابن علان

مبانی فکری تکفیری ها

ابن علان در کتاب دلیل الفالحین به تعریف عبادت پرداخته و شرط نیت و معرفت معبود به عنوان معبود را در عبادت بودن عمل مورد ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-60-Thaqalain_IR

شرط عبادت بودن؛ نیت

مبانی فکری تکفیری ها

حاشیة الشهاب بر تفسیر بیضاوی در تعریف عبادت به موضوع نیت و معرفة به عنوان شرط عبادت بودن یک عمل اشاره کرده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-59-Thaqalain_IR

وهابیت و شرک نبودن طواف قبور

مبانی فکری تکفیری ها

در اندیشه وهابیت طواف دور قبور شرک نیست. این موضوع را در آثار بزرگان وهابیت می توان دید. آنها طواف بر قبور را بدعت می ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-58-Thaqalain_IR

نذر بدون قصد تقرب شرک نیست

مبانی فکری تکفیری ها

ابن تیمیه در مورد نذر به این نکته واقف بوده و اشاره کرده است که نذر بدون نیت تقرب شرک نیست. سوال این است که ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-57-Thaqalain_IR

قصد تقرب معیار شرک بودن

مبانی فکری تکفیری ها

ابن عثیمین از بزرگان وهابیت در مورد ذبح اشاره دارد که ذبح بدون نیت عبادت و تقرب شرک نیست. او معتقد است محمد بن عبدالوهاب ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-56-Thaqalain_IR

جایگاه نیت در عبادت (۴)

مبانی فکری تکفیری ها

عبادت باید با نیت همراه باشد وگرنه عنوان عبادت بر آن صدق نمی کند. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-55-Thaqalain_IR

جایگاه نیت در عبادت (۳)

مبانی فکری تکفیری ها

تعریف صحیح عبادت عبارت است از عمل قرین با نیت عبادت. والا عبادت بدون نیت نوعی عمل عادی و متداول می شود. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-54-Thaqalain_IR

جایگاه نیت در عبادت (۲)

مبانی فکری تکفیری ها

آنچه عبادت بودن فعل را از عادی بودن آن جدا می کند، نیت عبادت داشتن است. یعنی نشستن در مسجد گاهی نشستن به نیت اعتکاف ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-53-Thaqalain_IR

جایگاه نیت در عبادت (۱)

مبانی فکری تکفیری ها

آنچه عبادت بودن فعل را از عادی بودن آن جدا می کند، نیت عبادت داشتن است. یعنی نشستن در مسجد گاهی نشستن به نیت اعتکاف ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-52-Thaqalain_IR

تعریف عبادت در لغت

مبانی فکری تکفیری ها

در لغت عبادت به معنای اطاعت همراه با خضوع تعریف شده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-51-Thaqalain_IR

طلب باران از پیامبر(ص) در زمان وفات_ البدایه و النهایه

مبانی فکری تکفیری ها

نداء پیامبر(صلی الله علیه و آله) در زمان وفات برای طلب باران، امری است که با اعتقادات وهابیت در تعارض کامل است و این در ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-50-Thaqalain_IR

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها

مبانی فکری تکفیری ها

وهابیت معتقد است مشرکین در توحید ربوبی کامل و در توحید الوهی دارای نواقصی در عقیده بودند و لذا مشرک شدند. اسناد نشان می دهد ...

صفحه 4 از 133« بعدی...23456...102030...قبلی »