ثقلین
TasvirShakhesGhomshei

سرآمد فضیلت‌ها

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

غرض از جهاد اکبر، همین مخالفت با شهوت و غضب است که انسان به هر مقامی رسید -از مراتب عالیه‌ی علم و معرفت و سعادت- ...

TasvirShakhesGhomshei

ارزش و اقسام صبر

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

قَالَ أَمِیرَ المُؤمِنِینَ (ع): الصَّبْرُ ثَمَرَهُ الْإِیمَانِ.ترجمه: «صبر در امور، ثمره‌ی ایمان است.»شرح: صبر بر سه قسم است: یکی صبر در معصیت، که انسان چون ...

TasvirShakhesGhomshei

مشتاقان ابدیّت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

قَالَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع): طُوبَى لِلزَّاهِدِینَ فِی الدُّنْیَا الرَّاغِبِینَ فِی الْآخِرَهِ.ترجمه: «خوشا بر حال زاهدان در دنیا و راغبان و مشتاقان به عالم آخرت.»شرح: یعنی ...

TasvirShakhesGhomshei

ایمان کامل

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

قَالَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع): مَنْ أَعْطَى فِی اللَّهِ وَ مَنَعَ فِی اللَّهِ وَ أَحَبَّ فِی اللَّهِ وَ أَبْغَضَ فِی اللَّهِ فَقَدِ اسْتَکْمَلَ الْإِیمَانَ. ترجمه: «هر ...

TasvirShakhesGhomshei

سخاوت و ایثار

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

سخاوت، نه تنها احسان به فقیران و مستمندان است؛ بلکه ملکه‌ی سخاوت به حقیقت قوّه‌ای است از آثار علُوّ نفس و بلندی همّت که لازمه‌اش ...

TasvirShakhesGhomshei

سعادت و خوشبختی واقعی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

انسان به سعادت آنگه رسد که مطلوبش خدا و معشوقش شهود جمال آن حُسن‌آفرین است.منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۱۳ ...

TasvirShakhesGhomshei

فقط از او

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

بنده‌ی حقّ، هر چه می‌خواهد از خیرات و سعادات دنیا و عقبی از کسی غیر حق نمی‌طلبد؛ و همه‌ی حوائج کلّی و جزئی خود را ...

TasvirShakhesGhomshei

اثر خداشناسی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

نتیجه‌ی خداشناسی، اِشفاق و ترحّم و مهربانی و عذرپذیری نسبت به نیک و بدِ خلق خواهد بود.منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۱۳ ...

TasvirShakhesGhomshei

دل خرّم

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

کسی که خدا را شناخت، همیشه دلش روشن و خاطرش چون باغ و گلشن به یاد حق شاد است؛ و دایم به افاضه‌ی فیض از ...

TasvirShakhesGhomshei

شجاع‌ترین انسان‌ها

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

عارف که از خدا می‌ترسد و معصیت او نمی‌کند و مرگ را حضور حق و رحمت حق داند، دیگر از مرگ و هیچ حادثه و ...

TasvirShakhesGhomshei

مؤثّر حقیقی فقط خداست

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

باید دانست که محقّقاً در مُلک وجود، بالذّات جز خدا نیست؛ و موجِد حقیقی نیز جز او نخواهد بود. در نظم عوالم بی‌نهایت آفرینش، خدا ...

TasvirShakhesGhomshei

خشنودی به قضای الهی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

«مقام قضا» آن‌جاست که کس را هیچ مجال خیال و مقام چون و چرا نیست؛ و احدی را حقّ گفتگو بلکه مجال جستجو نخواهد بود. ...

TasvirShakhesGhomshei

گشودن درهای رحمت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هر چه روح قدسی را از هوای نفس باز داری، و به شوق طاعت خدای برگماری، درهای دوزخ را بسته و درهای بهشت را به ...

TasvirShakhesGhomshei

افاضه‌ی نور علم

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هرکه به درگاه خدا رود، و با تقوا و جهدِ در علم و معارف عمر گذراند، فیض حق بر او نور علم [افاضه] کند. فیض ...

صفحه 2 از 612345...قبلی »