ثقلین
TasvirShakhes-QuranQuest-02

در قرآن کریم برای خدا گاهی ضمیر مفرد و گاهی جمع آمده است

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

چرا در قرآن کریم برای خدا گاهی ضمیر مفرد و گاهی جمع آمده است؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-24

پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-23

پنج ویژگی امام طبق آیات قرآنی

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

پنج ویژگی امام را طبق آیات قرآنی ذکر کنید؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-22

فایده حیات دنیوی

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

اگر اعمال دنیوی ما مربوط به تصمیم مان در عالم ذر است، حیات دنیوی چه فایده ای دارد؟ آیا در عالم ذر با اختیار خود ...

TasvirShakhes-QuranQuest-21

فرق حکمت با علم از نظر قرآن

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

آیا از نظر قرآن؛ حکمت با علم فرق دارد؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-20

صاحب بهشت رضوان با شفاعت ملائکه

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

صاحب بهشت رضوان بودن چگونه با شفاعت ملائکه براى آنها سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-19

نیاز انسان به امامت

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

آیا بدون مراجعه به سنت و تنها با استفاده از قرآن می توانیم نیاز انسان ها به امامان را اثبات کنیم؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-18

ویژگی قوم برگزیده از نظر قرآن

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

ویژگی قوم برگزیده از نظر قرآن چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-18

منظور از کتاب، و اختلاف در کتاب در آیه ۱۷۶ بقره

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

منظور از کتاب، و اختلاف در کتاب در آیه 176 بقره چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-18

فرق بین سه عبارت (هدی) و (بینات من الهدی) و (فرقان) در سوره بقره آیه ۱۸۵

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

فرق بین سه عبارت (هدی) و (بینات من الهدی) و (فرقان)؛ که در سوره بقره آیه 185آمده، چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-18

نماز و روزه افرادی که بلوغ نرسیدند

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

کسی که قبل از بلوغ جنب شده و غسل انجام نداده، تکلیف نماز و روزه های بعد از سن تکلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-18

زمان خلقت حضرت آدم

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

چگونه زمان خلقت حضرت آدم، (حدود 5764 سال قبل) با عمر فسیل های انسانی پیدا شده (25 میلیون سال) سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-17

نامگذاری سوره حمد به «سبع مثانی»

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

چرا سوره حمد به «سبع مثانی» نام‌گذاری شد؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-16

معنای طارق در قرآن

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

معنای طارق در قرآن چیست؟ ...

صفحه 10 از 93« بعدی...89101112...203040...قبلی »