ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-377-Thaqalain_IR

وارد شدن والدین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بهشت

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا والدین حضرت محمد(ص) وارد بهشت خواهند شد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-371-Thaqalain_IR

توقف در روند وحی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا در روند وحی به پیامبر(ص) توقف و فترتی صورت گرفته است؟ در چه زمان و مکانی و به هنگام نزول کدام آیات؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-358-Thaqalain_IR

دلیل برتری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دیگر انبیا

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پیامبر اسلام(ص) برخی ویژگی‌های دیگر پیامبران را نداشت. او مانند حضرت موسی(ع) با خدا سخن نمی‌گفت و ...! با این وجود دلیل برتری حضرتشان بر ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-355-Thaqalain_IR

قرائت سوره خاصی قبل از جنگ ها

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا پیامبر اکرم(ص) و یا امام علی(ع) قبل از جنگ‌ها سوره خاصی از قرآن را می‌خواندند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-354-Thaqalain_IR

معرفی حضرت «آمنه»، مادر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا امکان دارد که آمنه مادر پیامبر اسلام(ص) را معرفی نمایید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-344-Thaqalain_IR

شهادت پیامبر با توجه به آیات قرآن کریم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

قرآن صریحاً می‌فرماید؛ پروردگار، از پیامبر(ص) در مقابل دشمنانش محافظت خواهد کرد. با این تضمین، چگونه شهادت پیامبر(ص) به دست دشمنانش را توجیه می‌کنید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-342-Thaqalain_IR

ارث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

اهل سنت معتقدند که پیامبر(ص) وارثی ندارد. پس چرا در صحاحشان آمده است، تمام همسران پیامبر، عثمان را برای مطالبه ارثشان نزد ابوبکر فرستادند و ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-260-Thaqalain_IR

تعداد حج و عمره های انجام شده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پیامبر اسلام(ص) چند بار حج و عمره انجام دادند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-337-Thaqalain_IR

واگذاری سرپرستی پیامبر را به ابوطالب علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

چرا جناب عبد المطلب سرپرستی پیامبر اسلام(ص) را پس از فوت، به ابوطالب واگذار کرد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-334-Thaqalain_IR

رقیه و ام کلثوم؛ دختران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا رقیه و ام کلثوم واقعاً دختر پیامبر(ص) بودند که امام علی(ع) عثمان را به دامادی حضرتشان منتسب می‌کردند و آیا ابوبکر و عمر رفتار ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-331-Thaqalain_IR

نقل روایت «خدایا! مرا نمیران تا علی را ببینم» از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا در منابع اهل سنت از پیامبر(ص) نقل است که هنگام نبردی فرمود: «خدایا! مرا نمیران تا علی را ببینم»؟! ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-327-Thaqalain_IR

روایتی از پیامبر و امیرالمؤمنین درباره اوقات زندگی

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

از پیامبر(ص) نقل شده که نشستن نزد خانواده بهتر از اعتکاف است، اما امام علی(ع) در روایتی توصیه کرده که بیشترین اوقات زندگی را به ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-322-Thaqalain_IR

نماز مسلمانان بر پیکر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

چرا مسلمانان به صورت دسته ‌جمعی و یک‌باره بر جنازه پیامبر اسلام(ص) نماز نخواندند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-321-Thaqalain_IR

صحابه ای که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نام برخی صحابه که در زمان پیامبر(ص) به شهادت رسیدند را می‌خواستم؟ ...

صفحه 1 از 2912345...1020...قبلی »