صاحب کتاب طبقات به سند خود از انس بن عیاض، از امام صادق (ع)، از پدرشان نقل کرده است که:

پیامبر اکرم (ص) در سه پارچه کفن شد؛ دو پارچه‌ی صحاری (عشایری) و یک پارچه‌ی یمنی و پدرم نیز مرا به همین ترتیب و صیّت نمود و فرمود: چیزی بر آن اضافه مکن.

قال ابن سعد:

أخبرنا أنس بن عیاض، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه: انّ النّبیّ (ص)،‌کفّن فی ثلاثه أثواب، ثوبین صحاریّین و ثوب حبره، و أوصانی والدی بذلک و قال: لا تزیدنّ علی ذلک شیئاً.[۱]

 


[۱] ـ الطّبقات الکبری ۲: ۲۱۸، فی هذا المعنی روایات کثیره باسناد و الفاظ مختلفه راجع تاریخ الذهبی ۱: ۵۷۸٫