بسیاری از جوانان درخواست اجرای عملیات شهادت‌طلبانه دارند. این درخواست‌ها یا به طور شفاهی، یا با نوشتن نامه انجام می‌شود. برخی از من درخواست می‌کنند و برخی دیگر، از فرماندهان جبهه و از فرمانده‌ی محور به طور مستقیم تقاضا می‌کنند. معمولاً ما نه فقط به این برادران، بلکه به هر کس که درخواست اجرای عملیات شهادت‌طلبانه دارد، به راحتی پاسخ مثبت نمی‌دهیم. نخست لازم است آنان را از چندین مرحله‌ی امتحانی عبور دهیم. از آنان سؤالاتی می‌کنیم و از احوال دینی، مذهبی و روحیه‌ی ایمانی آنان اطمینان حاصل می‌کنیم. سپس آنان را در برخی عملیات نظامیِ شرکت می‌دهیم تا از ادای خدمت و شجاعت و اخلاص‌شان مطمئن شویم. گاه هم امتحانات ویژه‌ای برای‌شان ترتیب می‌دهیم.

 

منبع: کتاب «سید عزیز»- نشر یازهرا سلام الله علیها