اکنکار از فرقه های نوپدیدی است که توسّط پال توئیچل در سال ۱۹۶۵ بنیان گذاری شد. بسیاری از تعالیم اکنکار برگرفته از آموزه های رادهاسوامی هندی است.

اکنکار[۱] از فرقه های نوپدیدی است که توسّط پال توئیچل[۲] در سال ۱۹۶۵ بنیان گذاری شد. بسیاری از تعالیم اکنکار برگرفته از آموزه های رادهاسوامی هندی است.
متن  مـقـدّس  عرفان اکنکار،  شریعت  کی   ـ   ســوگماد[۳] نام دارد. امّا مروّج اصلی تعالیم اکنکار،  آثار پال  توئیچل  است. در کتاب هایی همچون: «اکنکار کلید جهان های  اسرار»  ، «سرزمین های دور» و«دفترچه معنوی»، «اک-ویدیا دانش باستانی پیامبری»، «دندان ببر» و آثاری  از هارولد کلمپ  نظیر «هنر رؤیابینی  معنوی»، «نسیم تحوّل» ، «از استاد بپرسید».  مطابق  آنچه  در سایت  رسمی  اکنکار  آمده،  اعضای  آن – اکیست ها-[۴]   در یک صد کشور دنیا پراکنده اند و تعداد آنها بیش از هشتادهزار نفر است.
این فرقه در ایران نیز طرفدارانی دارد.
پال توئیچل در معرّفی مکتب اکنکار می‌گوید: من رهبر معنوی جهان هستم. قبل از من، ۹۷۰ استاد دیگر وجود داشته‌اند که در طول تاریخ حیات بشر همواره مردم را به سوی اک[۵] راهنمایی می کردند.

پیروان و حامیان اکنکار، آیین خود را طریقی عرفانی برای جویندگان و عارفان حقیقی پروردگار می دانند، که حتّی می توان از آن به عنوان علمی کاملاً دقیق برای یافتن ذات برتر در کائنات یاد کرد.
اکنکار مدّعی است که نزدیک ترین مسیر به سوی خداوند است و مدّعی است که ماهانتا[۶] (استاد زنده اکنکار) توسّط سوگماد[۷] (خداوند) انتخاب می شود و هر استاد زنده اک، جانشین خود را تربیت می کند.
پال توئیچل فعالیت خود را با روزنامه نگاری  شروع  کرد و با نام های  مختلف  برای  نشریات  دوره ای  گوناگون قلم  می زد. در همین  زمان  بود که  به  توضیح  و تبیین  گروه های  گوناگون  دینی  پرداخت. وی  از طریق  نوشته هایش  در نشریات  دوره ای  و نامه هایش  به  همسر دومش ، گیل  آتکینسون[۸]  به  معرّفی  اکنکار پرداخت  و خود را به  عنوان  نهصد و یکمین  استاد اک  معرفی  کرد.
او مدّعی  شـد کـه  تـعـالیمی  از اساتید وایراگی  اک[۹]  دریافت  کرده  که  از جمله  آن ها یک  راهب  تبتی  به  نام  ربازار تارز[۱۰] بود.
اکنکار به  طور رسمی  در ۲۲ اکتبر ۱۹۶۵ در سان دیاگو کالیفرنیا به  صورت  یک  سازمان  غیرانتفاعی  تأسیس  شد. در سال  ۱۹۷۱ پال  توئیچل  درگذشت .

داروین  گـــراس[۱۱]  بــه  عنوان  نهصد و هفتاد و دومین  استاد اک  جانشین  او شد.
داروین گراس  باعث  نزاع های  زیادی  درباره  اکنکار شد؛ چرا که  بسیاری  از طرفداران  این  آیین،  وی  را  ـ  با اینکه  از سوی  هیئتی  از اعضای  اکنکار، از جمله  همسر پال  توئیچل  به  این  سمت  انتخاب  شده  بـود  ، شایسته  جـانـشینی  استاد پیشین  نمی دانستند.
سرانجام  گراس  تمامی  اختیارات  و مسئولیت هایش  را که  به  استاد زنده  اک  مربوط  می شد، از دست  داد و هارولد کلمپ  به  عنوان  نهصد و هفتاد و سومین  استاد زنده  اک  جانشین  وی  شد. همچنین  دعاوی  حقوقی  چندی  میان  گراس  و اکنکار مبنی  بر استفاده  گراس  از واژه هایی  که  حق  تألیف  آن  با اکنکار بوده  است ، مطرح  شد.

منبع:پرسمان


پی نوشت:

[۱]. Eckankar.

[2] .Paul Twitchell.

[3]. Shariyatki-Sugmad.

[4]. پیرو یا مرید اکنکار، کسی که پیام اکنکار را منتشر می کند. چلای استاد اک در قید حیات که مطابق قوانین اک مشغول فعالیت است.

[۵]. در واژه نامه اکنکار، ذیل «اک» آمده است: جریان رسای زندگی است. حقیقت و تناقض ابدی هر دو در درونش نهفته است، کلید تعالیم مذهبی و فلسفی را دربرمی گیرد. جریان نیروی زندگی، علم مربوط به آگاهی کامل که حامل تجربه های سفر روح است. ادراک خداشناسی، ریسمانی که تمام موجودات را در تمام عوالم و جهان های آفرینش در تمامی زمان های مختلف و حتی فراتر از تمام زمان ها به یکدیگر پیوند می دهد. نیروی زندگی، معرفت به خویشتن، روح مقدّس، سرچشمه همه اینها، خالق تمام اشیاء، نیروی بزرگ شکل دهنده که در تمام خلاقیت ها عمل می کند، در همه جا هست.

[۶]. Mahanta.

[7]. Sugmad.

[8]. Gail Atkinson.

[9]. Vairagi Exk Masters.

[10]. Rebazar Tarz

[11]. Darwin Grass.