سؤال: پسری دارم که در کلاس چهارم درس می‌خواند و در طول سال هر روز به کلاس ورزش رزمی می‌رود؛ درس او هم خوب است. می‌خواستم نظر شما را درباره‌ی ادامه‌ی کلاس ورزش بدانم.

جواب:

اگر محیط ورزشی و مربّی او مناسب باشد و ورزش، ضربه‌ای به درس او وارد نکند، مانعی ندارد.