کتاب‌های فارسی

۱-امام علی النقی(ع)، سید کاظم ارفع، تهران، مؤسسه انتشارات فیض کاشانی، ۱۳۷۰، رقعی، ۶۳ ص.

۲-امام هادی(ع)، گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت، بازنویسی: مهدی رحیمی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۳، رقعی، ۱۱۰ص (از سلسله کتاب‌های برگزیدگان ـ۱۲).

۳-امام هادی(ع)، ترجمه واحد تدوین و ترجمه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸، جیبی، ۱۳۸ص (از سری کتاب‌های سرچشمه‌های نور ـ۱۲)

۴-امام هادی قهرمان شکست ناپذیر عصر متوکل، محمد رسول دریایی، (مؤلف در آخر کتاب امام هادی و نهضت علویان، این کتاب را ضمن آثار چاپ شده‌اش معرفی نموده است، اما اطلاعات دیگری پیدا نشد.)

۵-امام هادی(ع) و نهضت علویان، محمد رسول دریایی، تهران، انتشارات رسالت قلم، ۱۳۶۱، رقعی، ۲۹۳ ص.

۶-پیشوای دهم، حضرت امام علی بن محمد الهادی(ع)، گروه نویسندگان، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۳۷۱، رقعی، ۷۰ص (این کتاب به عربی و اردو ترجمه شده است.)

۷-تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت، امام هادی، علی رفیعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰، وزیری، ۱۶۳ص.

۸-تحلیلی از زندگانی امام علی النقی(ع)، گروه نویسندگان، زیر نظر قوام‌الدین وشنوی قمی (۱۳۲۵ ـ ۱۴۱۸ق)، قم، مؤسسه احیاء و نشر میراث اسلامی، ۱۳۵۹، جیبی، ۱۱۱ص.

۹-تحلیلی از زندگانی امام هادی(ع)، باقر شریف قرشی، ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد، کنگره جهانی امام رضا، ۱۳۷۱، وزیری، ۵۲۸ ص.

۱۰-حضرت امام علی‌النقی، فضل‌الله کمپانی (م۱۴۱۴ق)، تهران، انتشارات مفید، ۱۳۶۰٫

۱۱-حضرت امام علی‌النقی(ع)، عبدالامیر فولاد زاده، تهران، انتشارات اعلمی، ۱۳۵۹، وزیری، ۴۰ ص (مصور، ویژه نوجوانان)

۱۲-حضرت امام علی نقی، سید‌مهدی آیت‌اللهی (دادور)، تهران، انتشارات جهان آرا، ۱۳۶۸، وزیری، ۲۴ ص (مصور، ویژه نوجوانان) (این کتاب به زبان‌های عربی، ترکی، اردو، انگلیسی، فرانسه و تاجیکی ترجمه شده است.) (از سلسله کتاب‌های آشنایی با معصومین ـ ۱۲)

۱۳-حضرت امام هادی [میرابوالفتح دعوتی]، قم، انتشارات شفق، بی‌تا، وزیری، ۳۲ ص (مصور، ویژه نوجوانان) (این کتاب به زبان عربی ترجمه شده است.)

۱۴-دهمین ستاره (داستان زندگی امام هادی)، رضا شیرازی، تهران، انتشارات پیام آزادی،۱۳۷۳، رقعی، ۱۱۹ص (مصور، ویژه نوجوانان) (این کتاب مشتمل بر چهارده داستان از زندگی امام است.)

۱۵-زندگانی امام دهم حضرت امام هادی، نوشته هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق، ساده نویسی، دفتر تحقیق و تألیف کتب درسی، چاپ سوم، تهران، سازمان نهضت سواد‌آموزی، ۱۳۷۵، رقعی، ۱۷ص.

۱۶-زندگانی امام علی الهادی، باقر شریف قرشی، ترجمه سید حسن اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۱، وزیری، ۳۹۸ ص.

۱۷-زندگانی پیشوای دهم امام هادی، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، انتشارات نسل جوان، ۱۳۵۷، جیبی، ۱۱۲ ص.

۱۸-زندگانی حضرت امام علی النقی، ابوالقاسم سحاب (۱۳۰۴ـ ۱۳۷۶ق)، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۵ق، وزیری، ۱۸۷ ص.

۱۹-زندگانی حضرت امام علی النقی الهادی، حسین عمادزاده اصفهانی (۱۳۲۵ـ ۱۴۱۰ق)، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، ۱۳۴۱ش۱۳۸۲/ق، وزیری، ۴۰۴ ص.

۲۰-زندگانی دهمین پیشوای شیعه حضرت امام هادی، مرتضی مدرسی چهاردهی، تهران، انتشارات غدیر، ۱۳۵۲ش۱۳۹۳/ق، جیبی، ۲۵۰ ص.

۲۱-زندگی و سیمای حضرت امام هادی، سید‌محمد‌تقی مدرسی، ترجمه محمد‌صادق شریعت، تهران، مؤسسه فرهنگی انصارالحسین(ع)، ۱۳۷۰٫

۲۲-ستارگان درخشان سرگذشت حضرت امام علی النقی(ج۱۲)، محمدجواد نجفی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۱، جیبی، ۱۷۶ص.

۲۳-معصوم دوازدهم امام هادی، جواد فاضل (۱۳۳۵ـ ۱۳۸۶ق) تهران، انتشارات علمی، ۱۳۳۸ (ضمن کتاب معصوم نهم تا معصوم سیزدهم)

۲۴-ناسخ‌التواریخ (زندگانی حضرت امام علی‌النقی)، عباسقلی‌خان بن میرزا محمدتقی خان سپهر (م۱۳۴۱ق)، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۵ـ ۱۳۵۸، وزیری، ۱ج (این کتاب گسترده‌ترین و پرمطلب‌ترین کتاب پیرامون امام است.)

۲۵-نگاهی بر زندگی امام هادی، محمد محمدی اشتهاردی، تهران، نشر مطهر، ۱۳۷۴، رقعی، ۱۴۴ص.

۲۶-نگرشی کوتاه به زندگی امام هادی، علی محمدعلی دخیل، ترجمه مؤسسه اهل بیت(ع)، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۱، رقعی، ۷۰ص.

۲۷-تحلیلی از دوران دهمین خورشید امامت امام هادی، سید محمد حسینی، علی رفیعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۶۳۰ ص.

۲۸-صحیفه امام هادی(ع)، جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش، ۴۳۱ ص.

۲۹چهارده نور پاک، عقیقی بخشایشی، ج۱۲، زندگی امام هادی(ع) قم، انتشارات نوید اسلام،۱۳۸۱، ۱۳۹ص.

۳۰-تحلیلی از زندگانی امام هادی(ع)، باقر شریف قرشی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، ۱۳۷۱ش، ۵۲۸ ص.

۳۱-زندگانی دهمین پیشوای شیعه حضرت امام هادی(ع)، مرتضی مدرسی چهاردهی، تهران، انتشارات غدیر، ۱۳۵۲ش، ۲۵۰ص.

۳۲-خورشید هدایت پیشوای دهم امام علی بن محمد الهادی(ع)، هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق، قم، موسسه در راه حق، ۶۹ص.

۳۳-فرهنگ جامع سخنان امام هادی(ع)، همراه با متن کتاب موسوعه کلمات الامام الهادی، گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، ترجمه علی مویدی، نشر معروف ۱۳۸۰، ۵۹۰ص.

۳۴-سیره عملی اهل بیت(ع) حضرت امام علی النقی الهادی(ع)، کاظم ارفع، قم، فیض کاشانی، ۶۳ص.

۳۵-چشمه‌های نور: امام هادی(ع)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸ش، ۱۳۸ص.

۳۶-مشکات هدایت: پژوهشی در زندگانی امام هادی(ع)، ابوالفضل هادی‌منش، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا‌و‌سیما، ۱۳۶ص.

۳۷-امام هادی(ع) قهرمان شکست‌ناپذیر عصر متوکل، محمد رسول دریائی، انتشارات وهاج، ۱۳۳۶ه. ۲۹۴ ص.

۳۸-امام هادی و نهضت علویان، محمد رسول دریائی، رسالت قلم، ۳۶۱،۲۹۳ ص.

۳۹-ستارگان درخشان، ج۱۲: سرگذشت حضرت امام علی النقی(ع)، محمد جواد نجفی، قم کتابفروشی اسلامیه، ۱۷۶ص.

 

کتاب‌های عربی

 

۴۰-سبع الدجیل السید محمد بن الامام علی الهادی(ع)، برهان البلداوی، قم، مکتبه الامین، ۱۶۸ص.

۴۱-.موسوعه الامام الهادی(ع)، چهار جلد، ابوالفضل طباطبائی اشکذری، مهدی اسماعیلی، قم، مؤسسه ولی‌العصر(ع)، ۱۴۲۴ق، ۲۱۰۹ص.

۴۲-الامام علی الهادی(ع) مع مروق القصر و قضاه العصر، کامل سلیمان، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۲۱ق، ۳۵۲ص.

۴۳-فی رحاب رسول‌الله(ص) و اهل بیته(ع) ۱۳ ـ ۱۶، هاشم موسوی، تهران، المشرق للثقافه و النشر، ۱۳۸۰، ۶۶ص.

۴۴-الامام الهادی(ع) قدوه و اسوه، سیدمحمد تقی‌المدرسی، تهران، مکتب العلامه المدرسی، ۱۴۲۰ق، ۷۱ص.

 ۴۵-حیاه الامام الهادی(ع)، محمد جواد الطبسی، قم، فیض کاشانی ۱۴۲۶ق، ۵۱۱ص.

۴۶-فی رحاب الامامین الجواد و الهادی(ع)، فوزی آل سیف، عربستان سعودی، دارالمحجه البیضاء، ۲۰۰۵٫

۴۷-سلسله حیاه الرسول و اهل بیته(ع) سیره الائمه علی الهادی(ع)، الامام العسکری(ع)، المهدی المنتظر(ع)، باسلوب قصصی میسر، محمدرضا عباس محمد الدباغ، بیروت، دار المحجه البیضاء، ۲۰۰۴م.

۴۸-سیره الامام العاشر علی الهادی(ع)، عبدالرزاق شاکر البدر، بغداد، دیوان، ۱۰۰ص.

۴۹-لمحات من حیاه الامام الهادی(ع)، محمدرضا سیبویه، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۳ق، ۱۳۴ص.

۵۰-اعلام الهدایه، ج۱۲: الامام علی بن محمد الهادی، گروه نویسندگان، قم، المجمع العالمی لاهل البیت، ۱۴۲۲ق، ۲۴۴ص.

۵۱-مسند الامام ابی الحسن علی بن محمد، عزیزالله عطاردی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، ۱۴۱۴ه، ۴۰۰ص.

۵۲-منهاج التحرک عند الامام الهادی(ع)، نجف علی مهاجر، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۸۳ص.

۵۳-الامام الهادی(ع)، لجنه التألیف، موسسه البلاغ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،۱۰۳ص.

۵۴-موسوعه المصطفی و العتره، ج۱۴: الهادی علی علیه‌السلام، حسین الشاکری، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۸٫

۵۵-النور الهادی الی اصحاب الامام الهادی(ع)، عبدالحسین الشبستری، قم المکتبه التاریخیه المختصه، ۱۴۲۱ق، ۳۶۰ ص.

۵۶-ابوجعفر محمد بن الامام الهادی(ع)، محمد علی الغروی الاردوبادی، نجف اشرف، مخزنه الامینی، ۱۹۵۶م، ۱۷۶ص.

 منبع: سخن تاریخ