یکی از پرسش هایی که ذهن بیشتر انسان ها را به خود مشغول کرده، آن است که امام زمان(ع) چگونه نظام های سیاسی گوناگون را که دارای افکار و توانایی های مختلفی هستند، از میان برمی دارد و نظام واحد جهانی تشکیل می دهد؟

سیستم و برنامه حکومتی آن حضرت(ع) چگونه است که در آن ظلم و ستمی در جهان نخواهد بود؛ فسادی صورت نمی گیرد و گرسنه ای یافت نمی شود؟

 

کارگزاران دولت مهدی (عج)

طبیعی است که در حکومتی که امام مهدی رهبری آن را به عهده دارد کارگزاران و مسئولان حکومت نیز باید از بزرگان و نیکان امت باشند. از این رو می بینیم در روایات ترکیب دولت امام مهدی (ع) را از پیامبران، جانشینان آنان، تقواپیشگان و صالحان روزگار و امت های پیشین و از سران و بزرگان اصحاب پیامبر بیان می کنند که نام برخی از آنان بدین گونه است.

حضرت عیسی (ع)، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی(ع)، مومن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه انصاری، مالک اشتر نخعی و قبیله همدان. از حضرت عیسی (ع) در روایات با واژه های گوناگونی مانند وزیر، جانشین، فرمانده و مسئول در حکومت یاد شده است.

 

 

عیسی (ع) به حضرت مهدی (ع) می گوید: همانا من به عنوان وزیر فرستاده شده ام نه امیر و فرمانروا. به این ترتیب حضرت عیسی (ع) وزیر حضرت قائم و پرده دار و جانشین آن حضرت است. …آنگاه عیسی فرود می آید و مسئول دریافت اموال حضرت قائم (ع) می شود و اصحاب کهف نیز در پشت سر او خواهند بود.

امام صادق (ع) می فرماید: هنگامی که حضرت قائم آل محمد قیام کند هفده تن را از پشت کعبه زنده می گرداند که عبارتند از: پنج تن از قوم موسی؛ آنان که به حق قضاوت کرده و با عدالت رفتار می کنند، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مومن آل فرعون، سلمان فارسی، ابادجانه انصاری و مالک اشتر.

 

 

در روایتی تعداد آنان بیست و هفت نفر گفته شده است و قوم موسی را چهارده نفر بیان می کند و در روایت دیگری از مقداد نام برده شده است. حضرت علی (ع) می فرماید: … سپاهیان در پیشاپیش حضرت مهدی (ع) قرار می گیرند و قبیله همدان وزیران او خواهند بود.

باز هم در این باره چنین آمده است: مردان الهی با مهدی (ع) همراه هستند؛ مردانی که به دعوت او پاسخ گفته اند و او را یاری می کنند. آنان وزیران و دولتمردان اویند که بار سنگین مسئولیت های حکومت را بر دوش دارند.

 

 

ابن عباس می گوید: اصحاب کهف یاران مهدی هستند. حلبی می گوید: اصحاب کهف همگی از نژاد غیر عربند و جز به عربی سخن نمی گویند، آنان وزیران مهدی هستند.

از روایات و سخنان بالا نتیجه می گیریم که بار سنگین حکومت و اداره سرزمین های پهناور اسلامی را نمی توان به دوش هر کس نهاد بلکه افرادی باید این مسئولیت را بپذیرند که بارها آزمایش شده شایستگی خود را در آزمایش های گوناگون به اثبات رسانده باشند.

از این رو می بینیم که در راس وزیران حکومت مهدی (ع) حضرت عیسی (ع) قرار دارد که یکی از پیامبران اولوالعزم است. همچنین از جمله مسئولان برجسته حکومتی او سلمان فارسی، مقداد، ابودجانه و مالک اشتر می باشند که شایستگی سرپرستی کارها را در روزگار پیامبر و امیر مومنان داشته اند و قبیله همدان که برگ های درخشانی را در تاریخ اسلام و در روزگار حکومت علی بن ابی طالب به خود اختصاص داده اند، از مسئولان این حکومتند.

 

 

منبع:پرسمان