چرا خشکیده باغ منزل تو

چرا آتش گرفته حاصل تو

زده لاله جوانه روی لبهات

چه آورده سر تو قاتل تو

 

شاعر: روح الله عیوضی