به گزارش « عروج» چندی پیش سران گروهک تروریستی جندالشیطان جلساتی را به منظور اقدامات خرابکارانه علیه ایران برگزار کردند.

این گروهک تروریستی در جلسات خود به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند که در آینده فعالیت هایی را به شرح ذیل انجام دهند:

۱- تجهیز پایگاه های خود و حضور اشرار سرشناس با نیروهایشان در این پایگاه ها.

۲- ایجاد ارتباط مستمر با پایگاهی از عوامل ISI پاکستان در شهر پنجگور پاکستان برای تسهیل در رفت و آمد در مناطق مورد هدف و تعامل با سایر تیم های اشرار.

۳- ایجاد رابطه با سرکردگان گروهک نفاق و استفاده از تجارب جنگ های چریکی و عملیاتی آنها برای شروع ایجاد ناامنی در کشور از طریق عوامل ISI پاکستان.

۴- برقراری تماس های تلفنی مکرر با خانواده معدومین و ترغیب آنان برای پیوستن به آن گروهک جهت انتقام جویی با استفاده از عناصر هوادار داخلی و مرتبطین.

۵- استفاده از منابع مالی فرقه ضاله بهائیت با توجه به توافق به عمل آمده با نماینده این فرقه در پیشاور.

 

 

منبع:پرسمان