آقایى مکاسب مى گفته است: شخص جنبى وارد محلّ درس مى شود. استاد مى  فرماید: امروز دیگر درس نمى گویم. و شاید علّتش را بیان کرده بود. مرحوم وحید بهبهانى بعد از درس به یکى از شاگردان خود فرمود: بمان. سپس به ایشان فرمود: بعد از این بدون غسل در مجلس درس حاضر مشو. زیرِ فرشى که نشسته  اى پول حمّام است، بردار و برو حمّام و غسل کن. ولى حالِ ما فرق کرده است و ما پسران آن پدران محسوب نمى شویم و هیچ سنخیّتى با آنها نداریم.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد