در ایام محرم باید تلاش کرد تا محور بحث‌ها بر محور عاشورا و سیدالشهداء (علیه السلام) باشد. شایسته است هر مبلّغی در ایام محرم حداقل یک بار کامل الزیارات و لهوف را به دقت بخواند و با توسل، معارف این کتب را تلقی کند. در مباحث، به چیستی آداب زیارت و ثواب زیارت بپردازد. این مباحث مبتلابه جوانان امروز است. پرداختن به بحث گریه بر سیدالشهداء (علیه السلام)، آداب، مناسک و آثار و شبهاتی که پیرامون آن وجود دارد، لازم است. پرداختن به محتوای زیارات، معارف زیارات، تحلیل کلان عاشورا، نگاه تطبیقی به عاشورا در مقیاس اجتماعی و فردی، تطبیق شرایط اجتماعی سال ۶۱ هجری با عصر حاضر، بررسی شرایط اجتماعی ای که منجر به انزوای اولیای خدا و پیدایش عاشورا شد، همه و همه می تواند زمینه ی ایجاد بصیرت اجتماعی گردد. تطبیق فردی هم بسیار مهم است.