کسانی که همراه با امام زمان(ع) ظهور می‌کنند، دو گروه‌اند:


الف. مؤمنان خالصی که قبل از ظهور از دنیا رفته‌اند و هنگام ظهور به اذن خدا دوباره زنده می‌شوند.


ب. مؤمنانی که در زمان ظهور زنده‌اند.


از گروه دوم در روایات به افراد خاصی اشاره نشده است. اما از گروه اول به برخی افراد اشاره شده است؛ مانند برخی پیامبران، اصحاب کهف، سلمان، مقداد و مالک اشتر.
البته حضرت عیسی(ع) و حضرت خضر(ع) نیز امام زمان (عج) را همراهی و یاری می‌کنند.
پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز هنگام ظهور و بعد از آن دوباره به دنیا باز می‌گردند؛ ولی کیفیت آن به درستی روشن نیست.

 

 

منبع:پرسمان