وقت ظهور امام زمان علیه السلام از اسرار الهی است و لذا فرموده اندکذب الوقّاتون “؛ (دروغ گفته اند تعیین کنندگان وقت ظهور!) اما بعض بزرگانی را که زیارت کرده ایم _ بدون اینکه وقت مشخصی معین کنند _اجمالا گفته اندفرج، نزدیک است“؛  یعنی بیشتر مدت غیبت سپری شده است و مقدار کمتری مانده است، اما اینکه چه زمانی محقق می شود را هیچکس نمی داندوظیفه ی ما دعا کردن برای ظهور و سلامتی مولایمان امام زمان علیه السلام است. دعای شریف “اللهم کن لولیک الحجّه بن الحسن…” را روزی چند مرتبه با اخلاص بخوانید.