در اسلام مدیریّت تربیت به پدران واگذار شده است؛ لذا او باید مقدّمات تربیت را برای مادر فراهم کند؛ چراکه مادران مربّیان عرصه ی تربیت هستند. به عنوان مثال پدر باید با تهیّه ی کتاب، سی دی و کلاس های مشاوره، مادران را با اصول تربیت آشنا کند. همچنین اگر پدر به نیاز های مادر به خوبی توجّه کند، او نیز با آرامش در محیط خانه قرار می‌گیرد و نقش خود را ایفا می‌کند؛ ولی اگر مادر آرامش نداشته باشد، ذهن او در گوشه ای از خانه درگیر مشکلات روحی می شود و نمی تواند با فرزندش ارتباط خوبی برقرار کند، در نتیجه نقش مادر در تربیت ضعیف می شود.

والدین باید توجّه کنند که ماموریت آنها فقط این نیست که شکم فرزند را سیر کنند؛ بلکه باید به سمت تربیت صحیح پیش بروند؛ لذا برای آن باید وقت صرف کرد، هزینه داد، فکر و گفتگو کرد.