کار نجف اشرف در زمینه  ى کمبود علم و برکت وجود علما و مجتهدین به جایى رسیده که معلوم نیست چند نفر ـ به تعداد انگشتان دست ـ در آن  جا باشند. سابقا آقایى در جواب شخصى که پرسید: فلانى مجتهد است یا خیر؟ فرمود: چه مى گویى؟ از در و دیوار نجف مجتهد مى بارد.

در سامرا نیز علماى بزرگ بسیارى بودند، آقایى مى  گفت: ایوان بزرگى در مدرسه  ى میرزاى شیرازى بزرگ ـ رحمه اللّه ـ در سامرا بود که آقاى حاج على قمى ـ قدّس  سرّه ـ به آن  جا تشریف آوردند ـ و بنده نیز حضور داشتم ـ و فرمودند: سابقا ـ مقصودش زمان میرزاى بزرگ بود ـ این جا یک پارچه مجتهد بود! واقعا شیعه چه رجالى داشت!

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد