آیات عظام امام، بهجت، سیستانى، خامنه اى، مکارم و نورى: با توجه به اینکه اختلاف افق بین این دو مکان، کم و ناچیز است (تقریبا ده دقیقه)، اول ماه براى مردم ساکن تهران ثابت مى شود.[۱]

آیات عظام تبریزى، صافى، نورى و وحید: آرى اول ماه براى آنان ثابت مى شود.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م، ۱۷۳۹ ؛ ۱۷۳۵ ؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۸۳۷ و ۸۳۹٫

[۲] – توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۳۵ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۷۴۳٫