عدّه  اى همیشه مى  خواهند چیز تازه  اى به آنها ارایه شود، غافل از این که ما همه چیز داریم و همه چیز در نزد ما وجود دارد، باید بدانیم که هر کدام از ما تا هدف و مقصد اعلى مسافتى داریم، و این مسافت در افراد متفاوت است و هر کس مسافتى تا مقصد خود دارد، لذا باید سعى کنیم این مسافت را زیاد و بار خود را گرانتر و سنگینتر نکنیم. گناهان موجب ازدیاد بار و بُعد مسافت ما تا مقصد است، و گرنه بسیار باید استغفار و تلاش نمود تا به جاى اوّل و مسافت اوّلى برگردیم. ملاحظه  ى این مطلب خیلى مهمّ است که به واسطه  ى آن، راه  هاى سعادت به روى ما گشوده مى  شود: « هر که در طوفان بگیرد دامن تسلیم یار… ».

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد