نقش نگین امام حسن علیه السلام چنین بود : « العزه لله » . عزت از آن خداست. ( بحار الانوار ج ۴۳ ص ۲۵۸ حدیث ۴۳ و ص ۲۴۲ حدیث ۱۳ )

 

منبع:پرسمان