این یکی دو فضیلت از فضائلِ حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه بود که خواستیم دل‌های ما را روشن کند، «ذکرُ عَلیٍ عِبادَه»، «حُبُّ عَلیٍ عِبادَه»، «النَظَرُ إلی وَجهِ علی بن ابیطالب عِبادَهٌ و أیَّ عِبادَه»، ان شاء الله ببینیم. مرحوم حاجی نوری اعلی الله مقامه الشّریف در کتاب شریف «النجم الثاقب» دعایی دارند که اگر کسی عاشقِ حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه است و می‌خواهد مولا را در خواب ببیند، اگر این دعا را قبل از خواب بخواند حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه را می‌بیند. حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه ان شاء الله دوستان موفق باشند، اولاً استغفار کنیم و پاک باشیم، ثانیاً از این کلیدهای رحمت استفاده کنیم، باشد که ما هم جمالِ بی‌بدیلِ مولی الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه را ببینیم.