زیارت امام حسین (علیه السلام) در روز اربعین خصوصیات فراوانی داردمولایمان حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) زیارت اربعینِ سیدالشهداء (علیه السلام) را یکی از پنج علامت ایمان بیان می کنندالان عده ای موفق شده اند با پای پیاده از مسیرهای دور به زیارت اربعین بروند، واقعا خوش به حالشان، این یک فیض و فوز عظیم است؛ ان شاءالله خداوند همه آنها را حفظ کند و با عافیت و دستان پر بازگردنداینکه ما به قبر و مزار معصوم میرویم و در انجا حضور پیدا می کنیم، اسرار فراوان و مباحث علمی دارد؛ حتی فخر رازی که از بزرگان علمای اهل تسنن می باشد، در کتاب “المطالب العالیه”، فلسفه ی حاضر شدن بر قبر را بیان می کندحاضر شدن بر مزار معصوم علیه السلام موضوعیت دارد و اثر آن برای خود زائر است.