ما در روابط زناشویی دو نوع ابراز عاطفه داریم: ۱. محبّت کردن ۲ .معاشقه کردن. محبّت کردن زن و شوهر در برابر کودکان مانعی ندارد؛ امّا معاشقه کردن از مسائل خصوصی بین زن و شوهر است و نباید در معرض دید دیگران باشد.

چند روش از راه های محبت کردن عبارت است از:

الف. دیده بوسی

یک شیوه محبّت کردن این است که وقتی آقا بعد از یک روز کاری به منزل می آید، با همسر خود دیده بوسی داشته باشد؛ البته به صورت عرفی؛ مانند دیده بوسی خواهر با برادر.

ب. دست دادن به هم دیگر

دست دادن پدر و مادر به هم دیگر در حضور بچّه ها هیچ ایرادی ندارد. در روایت  داریم که وقتی پدر و مادر به هم دست می دهند و دست همدیگر را می گیرند، گناهانشان از لا به لای انگشتانشان می ریزد؛ یعنی خدا این رفتار را دوست دارد.

ج. به کار گرفتن الفاظ عاطفی

زن و شوهر می توانند در ارتباطات کلامی خود از کلمه های عاطفی استفاده کنند؛ مثلاً گاهی اوقات زن شوهر خود را با الفاظ محبّت آمیز صدا کند؛ یعنی همان الفاظی که مادر نسبت به فرزند خود به کار می گیرد. این رفتارها در حضور فرزندان ایرادی ندارد و حتّی تاثیرات مثبتی در تربیت آنها دارد؛ البته در سنین نوجوانی پدر و مادر باید نسبت به این رفتار ها دقّت داشته باشند؛ چراکه بچّه ها در سنین نوجوانی نسبت به رفتار والدینشان حسّاس می شوند؛ لذا در این زمان توصیه می‌شود که پدر و مادر نسبت رفتارهای عاطفی خود احتیاط بیشتری داشته باشند.