همانطور که اگر نهضت امام حسین (علیه السلام) نبود، ما دین ومعارفی نداشتیم، همینطور اگر آمدن امام رضا (علیه السلام) به خراسان و نهضت علمی ایشان نبود، از دین ومعارف ما خبری نبود. خراسان آمدن امام رضا (علیه السلام) عینا مانند کربلا رفتن امام حسین (علیه السلام) بود که هر دو با علم به شهادت و برای احیاء دین خدا و اعلاء کلمه حق اقدام کردند! توجه به این نکته برای شیعیان، مخصوصا کسانی که به زیارت حضرتش مشرف می شوند، بسیار اهمیت دارد و زیارت را پرمحتوا تر می کند.