همه مراجع: اگر چادر نازک و بدن نما باشد، نماز با آن باطل است؛ مگر آن‌که زیر چادر پوشش کامل داشته باشد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقی، ج ۱، فی الستر و الساتر، الثانی.