در گرماگرم آتش شدید دشمن در عملیات بدر که از نظر حجم آتش زبانزد است ناگهان صدای اذان به گوش رسید و پس از آن علمدار گردان حمزه از لشکر ۷ ولیعصر (عج) شهید «مسعود اکبری» در زیر همان آتش شدید ایستاد و قامت به ادای فریضه‌ی نماز بست و نماز اوّل وقتش را با آرامش خواند. اما آن روز گلوله‌ها بر بدنش بوسه نزدند. این نعمت سرانجام در والفجر ۸ نصیب او شد و تا آسمان سبز عشق پر گشود.


رسم خوبان ۲۱- عبادت و پرستش، ص ۲۲٫/ نسیم صبح، ص ۳۷٫