اختصاص کتاب به امیر المومنین علی (ع)؛ قرار داشتن کتاب در زمره نگاه‏های نو به میراث شرقی و اسلامی؛ جای داشتن کتاب در ردیف کتاب‏های منصفانه و محققانه مسیحیان در باره اسلام؛ توجه به ابعاد مهم زندگی علی (ع)؛ قلم زیبا و پر جاذبه نویسنده کتاب؛ بدیع بودن تقسیم‏بندی مطالب؛ بهره‏گیری از روش‏هایی که امکان مقایسه و فهم بهتر را فراهم می‏آورد؛ تکیه نسبی بر محور خاص عدالت در زندگی و سیره امام علی (ع)؛ قدرت پردازش و تحلیل موضوع. نویسنده همچنین مشخص نبودن روش تحقیق و نگارش مولف و خروج از موضوع و نداشتن ارجاعات و عدم ذکر سند را از جمله ضعف‏های کتاب حاضر می‏شمارد.

 

دانلود متن کامل مقاله، در قالب پی دی اف

 منبع: سخن تاریخ