همه مراجع: اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعى بوده، باید به همان صورتى که نذر کرده عمل کند و اگر صیغه نداشته، اختیار با او است.[۱]

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان


[۱] – امام، استفتاءات، ج ۲، نذر، س ۲۰ و ۲۶؛ بهجت، توضیح‌المسائل، م ۲۱۳۵؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۱۲۵۵ و ج ۱، س ۱۰۱۳؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س ۸۳۲۶؛ نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۷۲۵؛ تبریزى، استفتاءات، س ۱۷۳۴؛ دفتر: خامنه‌اى، وحید و صافى.