اصل آمدن امام حسن مجتبی (ع) به ایران مورد تردید برخی اندیشمندان است که در این ارتباط می توانید پرسش۹۷۴۳ (سایت: ۹۷۱۰) را که در همین سایت موجود است، ملاحظه فرمایید، اما این که ایشان تعداد زیادی از زنان را با خود به شهرشان بردند، نه تنها صحیح نیست، بلکه با واقعیات اجتماعی دوره ایشان نیز سازگاری ندارد.

 

منبع: اسلام کوئست